یک قرن تخریب

|

تخریب میراث های تاریخی خاورمیانه در یک قرن اخیر

نسخۀ آزمایشی

گاهشناس تخریب‌های خاورمیانه

"یک قرن تخریب" با هدف آگاهی بخشی نسبت به مواریث اسلامی در پی آن است تا با ایجاد منظومه‌ای از داده‌ها و اطلاعات علمی و موثق در مورد ابنیه تاریخی جهان اسلام و تخریب‌های صورت گرفته در قبال آنها، تصویری روشن از وضعیت فعلی و اهمیت این میراث ایجاد نماید.

بیشتر بدانید

اسکرول کنید

رویداد دیگری موجود نیست

چطور می توانم کمک کنم؟
  • ۱. می‌توانید از همین فرم برای ارسال نکات و یا فایل استفاده کنید
  • ۲.مطالب و فایل‌های‌تان را به آدرس help@domain.com ایمیل کنید.
  • ۳. از طریق اکانت تلگرام @domain فایل‌ها و مطالب‌تان را ارسال کنید.
همکاری در تکمیل محتوا