یک قرن تخریب

|

تخریب میراث های تاریخی خاورمیانه در یک قرن اخیر

نسخۀ آزمایشی

گاهشناس تخریب‌های خاورمیانه

"یک قرن تخریب" با هدف آگاهی بخشی نسبت به مواریث اسلامی در پی آن است تا با ایجاد منظومه‌ای از داده‌ها و اطلاعات علمی و موثق در مورد ابنیه تاریخی جهان اسلام و تخریب‌های صورت گرفته در قبال آنها، تصویری روشن از وضعیت فعلی و اهمیت این میراث ایجاد نماید.


خاور‌میانه در قرن اخیر شاهد حجم عظیمی از افراطی‌گری و خشونت بوده است که تخریب میراث فرهنگی و دینی یکی از جلوه‌های بارز این امر می‌باشد. با توجه به جایگاه میراث‌های ملموس در هویت و تمدن ساکنین این منطقه و همچنین حجم بالای تخریب‌های صورت گرفته در حیطه ابنیه اسلامی، اولویت وب سایت یک قرن تخریب در مرحلۀ اول گردآوری و نشر داده در حوزۀ زیارتگاه‌های اسلامی است.

نسخه فعلی وب سایت "یک قرن تخریب" توسط انجمن میراث اسلامی راه‌اندازی شده است. این انجمن یک نهاد مردمی و غیر انتفاعی است که با رسالت "شناخت، حفظ و احیای میراث اسلامی" به فعالیت می‌پردازد. امید است در افق پیش رو با همکاری سایر نهاد‌های ذیربط، دامنۀ فعالیت‌ سایت یک قرن تخریب توسعه یافته و با ارتقا در کمیت و کیفیت داده‌ها، هدف خود را در راستای آگاهی بخشی و ایجاد تصویری روشن در قبال میراث بشری محقق سازد.

کاربران می‌توانند در صفحۀ اصلی این پایگاه ابنیه تخریب شده و بازسازی‌ها را روی محور زمان مشاهده نمایند. علاوه بر این صفحۀ زیارتگاه‌ها لیستی از بناهایی است که تخریب یا بازسازی را به خود دیده‌اند و به تفکیک کشور به مخاطب ارائه شده‌اند. صفحۀ رویداد‌ها نیز داده‌ها را به تفکیک ادوار و مکان‌هایی که بیشترین تخریب در آنها صورت گرفته ارائه نموده است.