یک قرن تخریب

|

تخریب میراث های تاریخی خاورمیانه در یک قرن اخیر

تخریب‌های مقارن با تشکیل دولت نخست سعودی (۱۱۱۴-۱۲۶۶ شمسی)

در این دوره رویدادی وجود ندارد

تخریب‌های مقارن با تشکیل دولت سوم سعودی(۱۳۱۱ شمسی)

در این دوره رویدادی وجود ندارد

تخریب‌های مقارن با استقرار دولت سعودی (۱۳۱۲ شمسی تا کنون)

در این دوره رویدادی وجود ندارد

تخریب‌های مقارن با استقرار دولت اسرائیل (۱۳۲۷ شمسی تا کنون)

در این دوره رویدادی وجود ندارد

تخریب‌های صورت گرفته توسط گروه‌های سلفی-تکفیری معاصر

تخریب‌های دولت اسلامی عراق و شام (داعش)

سایر تخریب‌ها

در این دوره رویدادی وجود ندارد
چطور می توانم کمک کنم؟
  • ۱. می‌توانید از همین فرم برای ارسال نکات و یا فایل استفاده کنید
  • ۲.مطالب و فایل‌های‌تان را به آدرس help@domain.com ایمیل کنید.
  • ۳. از طریق اکانت تلگرام @domain فایل‌ها و مطالب‌تان را ارسال کنید.
همکاری در تکمیل محتوا